Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Hội phụ nữ Bến Tre

Chi tiết tin

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

          Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (sẽ được diễn ra từ ngày 7 – 9/3/2017), đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

          Trong thời điểm này, gần 270 ngàn hội viên và 470 ngàn phụ nữ tỉnh Bến Tre đang hướng về đại hội với nhiều công trình, phần việc thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội, bày tỏ tình cảm, gửi gấm niềm tin vào đại hội. 

Đoàn đại biểu Bến Tre (gồm 15 đại biểu) đại diện hội viên, phụ nữ tỉnh nhà sẽ chấp hành nghiêm nội quy và quy chế tại Đại hội. Thực hiện tốt chức năng của người Đại biểu tại Đại hội, tập trung nghiên cứu sâu và đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng tại Đại hội, đồng thời kiến nghị những nhu cầu, vấn đề bức xúc của phụ nữ – trẻ em để Đại hội xem xét có giải pháp phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ.

Với chủ đề Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng – Hội nhập và mục tiêu: "Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Thông qua phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Chúng tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ đưa ra và thống nhất các chỉ tiêu cụ thể về các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội; quan tâm đến vấn đề giới, nghiên cứu và tham mưu những nội dung, giải pháp thật sự có hiệu quả cao trong thực hiện Luật Bình đẳng giới; chú trọng các mô hình khởi nghiệp cho phụ nữ. Đặc biệt, quan tâm đến công tác cán bộ nữ nhất là đến đội ngũ cán bộ hội cơ sở. 

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII được thông qua tại đại hội sắp tới, các cấp Hội phụ nữ Bến Tre quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững", cuộc vận động "Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc" và các nhiệm vụ trọng tâm./.         

Thanh Hằng

Tin liên quan
HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)    06/03/2017
Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Quốc tế hạnh phúc 20/3    06/03/2017
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện các đề án liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2010-2015    29/12/2016
Công trình "Tuyến đường ánh sáng an ninh"– Góp phần xây dựng nông thôn mới    21/11/2016
Vận dụng Cuộc vận động “ Gia đình 5 không, 3 sạch” trong xây dựng đời sống văn hóa    21/11/2016
Phụ nữ An Nhơn chung tay xây dựng nông thôn mới    21/11/2016
Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững – với mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh    28/09/2016

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Liên kết Liên kết