Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ năm 2024

CHI TIẾT TIN

Đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu PN toàn quốc XIII
23/09/2021

Đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu PN toàn quốc XIII 

----------------------------------------------------

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận như sau:

I. Gợi ý nội dung đóng góp ý kiến

1. Các vấn đề chung:

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp dự kiến khi được triển khai có góp phần khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội và phát huy tinh thần tự chủ và khát vọng vươn lên của phụ nữ chưa? cần bổ sung, chỉnh sửa như thế nào?

- Các nội dung nhiệm vụ và giải pháp có phù hợp để các cấp Hội triển khai nhiệm vụ chính trị có theo hướng “trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”? cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào?

2. Về đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đề nghị cho ý kiến về:

- Việc đánh giá phong trào và đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đã thỏa đáng chưa? cần điều chỉnh, bổ sung gì?

- Cho ý kiến cụ thể về kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra đối với hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

3. Về các phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá nhiệm kỳ 2022 - 2027

Qua nhiều vòng xin ý kiến, đa số nhất trí phát động 01 Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, 01 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 2 khâu đột phá: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; (2) Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ Phụ nữ vững mạnh.

Đề nghị tập trung thảo luận về giải pháp thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá.

4. Về nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đề nghị cho ý kiến về:

- Các chỉ tiêu cụ thể đã phù hợp với thực tiễn địa phương và có đáp ứng được mục tiêu chung cho nhiệm kỳ chưa? đề xuất các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu?

- Về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu: thiết kế theo 3 nhiệm vụ trọng tâm đã bao quát hết nhiệm vụ của các cấp Hội chưa?

Đối với Nhiệm vụ 1: lựa chọn phụ nữ và gia đình là 2 đối tượng đích của các hoạt động Hội, với những nội dung hoạt động như trong dự thảo (xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, vun đắp giá trị gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ) đã đáp ứng  yêu cầu chưa? cần điều chỉnh, bổ sung gì trong các hoạt động Hội để hỗ trợ người phụ nữ chung tay vun đắp giá trị gia đình cũng như trong việc phấn đấu trở thành người phụ nữ Việt Nam thời đại mới?

Đối với Nhiệm vụ 2:  các hoạt động của tổ chức Hội đã thực sự phát huy được vai trò làm chủ, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ, chức năng đại diện của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới chưa? cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào?

Đối với Nhiệm vụ 3: các giải pháp phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên có khả thi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn chưa? việc xác định các nhóm phụ nữ để tập hợp, xác định các nhóm hội viên để phát huy vai trò như trong dự thảo có phù hợp không? cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào?

Các giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp có khả thi và có góp phần nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội không? Cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào?

Các giải pháp nêu trong dự thảo đã thể hiện được quan điểm các cấp Hội đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh chưa? cần điều chỉnh, bổ sung gì?

5.  Về nhóm các giải pháp chung  

Đề nghị cho ý kiến về:

- Việc xác định 4 nhóm giải pháp đã đầy đủ, phù hợp và khả thi không? cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào?

6.  Về các chính sách, chương trình, chủ trương, mô hình/hoạt động dự kiến

- Các chính sách, chương trình dự kiến đề xuất có đáp ứng nhu cầu cấp thiết của phụ nữ không? có khả thi không? cần điều chỉnh, bổ sung gì không?

+ Chính sách chi trả bảo hiểm y tế cho chi phí tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.

+ Chính sách/đề án hỗ trợ phụ nữ là lao động di cư có con dưới 36 tháng tuổi gửi trẻ

+ Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030.

+ Chương trình hỗ trợ 1 triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số.

+ Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ.

- Một số mô hình/hoạt động dự kiến thí điểm có đáp ứng được tình hình thực tiễn và nhu cầu của phụ nữ không, có góp phần thực hiện chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2030[1]:

+ Thí điểm thực hiện và nhân rộng các mô hình bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, như: Văn phòng Dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư trở về, Trung tâm một cửa Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, đường dây nóng.

+ Thí điểm thực hiện tiêu chí “5 có”[2] tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh

+ Thí điểm các hình thức thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng.

+ Thí điểm phát hành Thẻ hội viên thông minh[3].

+ Thí điểm đề xuất cơ chế để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các dịch vụ, hoạt động có thu phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tổ chức Hội, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ. 

+ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động Hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và sự hài lòng của hội viên, phụ nữ. Xây dựng cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát nội bộ của của cơ quan chuyên trách và cán bộ trong hệ thống Hội.

+ Xây dựng Chiến lược nghiên cứu về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam

 


[1] Tầm nhìn: Là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Sứ mệnh: Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vì hạnh phúc của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước

[2] “5 Có” gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa

[3] Thẻ hội viên tích hợp tiện ích và quyền lợi của phụ nữ

 

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 102
  Tổng lượt truy cập: 406488