Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ năm 2024

CHI TIẾT TIN

Các huyện tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026
31/03/2021

* Đại hội đại biểu Phụ nữ xã An Phú Trung

Ngày 19-3-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Phú Trung, huyện Ba Tri tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, có 80/80 đại biểu đại diện cho 1.482 hội viên phụ nữ xã về dự đại hội.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã An Phú Trung đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động. Các nội dung chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện đảm bảo theo nghị quyết đề ra; 100% cán bộ hội, 90% hội viên thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, 93% cán bộ hội viên và 75% phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bằng nhiều cách làm thiết thực, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Nhiệm kỳ qua, Hội vận động xây dựng 9 tuyến đường bê tông, với chiều dài 1,8 km tổng kinh phí xây dựng trên 700 triệu đồng, xây dựng và đảm nhận chăm sóc 6 tuyến đường hoa ở 6 ấp, thành lập mô hình phân loại rác thải, có 93% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch. Đã hỗ trợ xây dựng 4 tổ hợp tác trồng nấm và 1 hợp tác xã nông nghiệp. Hoạt động tính dụng dược duy trì và phát triển, với tổng nguồn vốn  hơn 9 tỷ đồng, cho 1.025 thành viên vay. Thông qua các hoạt động, hàng năm có 15% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 3%. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội tập trung phát động phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, khai thác và phát huy các mô hình kinh tế tập thể, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nâng chất lượng hội viên và chất lượng sinh hoạt chi hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Ban Chấp hành Hội LHPN xã An Phú Trung, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 11 thành viên, bà Nguyễn Thị Anh Thư tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN xã; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Dịp này, UBND xã An Phú Trung tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021.

* Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Lương Quới

Ngày 19/3/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lương Quới tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là xã được huyện chọn làm điểm để các xã học tập, rút kinh nghiệm.

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ xã Lương Quới tiếp tục duy trì và phát triển, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú qua đó động viên, khích lệ tinh thần chị em tích cực tham gia công tác. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” được tuyên truyền sâu rộng, chị em tích cực hưởng ứng, có 90% hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất hoa màu xây dựng giao thông nông thôn với tổng số tiền 162 triệu đồng. Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với nhiều hoạt động thiết thực, có 20/26 tổ phụ nữ đóng góp quỹ tương trợ với 607 hội viên tham gia. Hội phối hợp mở 8 lớp dạy nghề, hỗ trợ vốn cho 14 hộ nuôi dê, giới thiệu con em tham gia hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài, từ đó giúp 27 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 5,25% từ đầu nhiệm kỳ xuống còn 3,4% vào cuối năm 2020.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lương Quới phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: mỗi chi hội xây dựng ít nhất 01 loại hình vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; hàng năm giúp đỡ ít nhất 02 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt 100% chi, tổ hội; hàng năm đăng ký thực hiện 01 mô hình, công trình, phần việc góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao;...

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Lương Quới, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Quới nhiệm kỳ mới gồm 09 thành viên, bà Lê Thị Nhường tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Dịp này, UBND xã Lương Quới tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Võ Thị Thủy đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cùng các chi, tổ hội phụ nữ xã Lương Quới thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Hội; Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các phong trào thi đua, nhất là xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, thi đua “Đồng Khởi mới”; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để kịp thời giải quyết, đồng thời động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hành động sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Đại hội đại biểu Phụ nữ phường 6

Ngày 19/3/2021, Ban Chấp hành hội LHPN phường 6 tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Phường 6 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, 99 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.300 hội viên, phụ nữ phường đến dự. Đây là đơn vị được Hội LHPN thành phố Bến Tre chọn làm điểm tổ chức đại hội rút kinh nghiệm cho các xã, phường còn lại.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Phường 6 đã phát huy tinh thần “Đồng Khởi”, đoàn kết, sáng tạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội thông qua nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình gia đình hạnh phúc, “tổ phụ nữ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “tổ từ thiện nhân đạo”, “tổ phụ nữ đặc thù tồn giáo Cao Đài”. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới 711 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 1.301 hôi viên, giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp 08/09 hội viên, phụ nữ  ưu tú. Hội triển khai hiệu quả cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 05, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”gắn với thực hiện Chủ trương “Năm không” của Thành ủy, xây dựng tiêu chí phường văn minh đô thị thông qua nhiều cách làm sáng tạo như: thành lập “mô hình phụ nữ nói không rác thải nhựa”, “biến rác thành tiền, trồng rau mầm”, “tuyến đường xanh – sạch – đẹp do phụ nữ tự quản”. Qua phong trào, có 1.271 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; biểu dương, khen thưởng 05 gương tập thể, 145 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong phong trào, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, đã giúp 75 hộ vay vốn NH CSXH, giúp 65 lượt chi vay vốn Đức tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; giới thiệu việc làm 25 hội viên, phụ nữ, duy trì các tổ tiết kiệm 5000 ngàn đồng, hụi tương trợ; vận động xây dựng 02 mái ấm tình thương, và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Qua đó, đã có 10/35 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, vượt 13,57% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Thị Trúc Giang  – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bến Tre đã biểu dương những kết quả Hội LHPN phường 6 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ tới Hội cần tập trung thay đổi phương thức tập hợp Hội viên, phụ nữ vào sinh hoạt trong các chi tổ hội; chú trọng củng cố hoạt động Chi, tổ Hội bám sát xu thế phát triển xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ  tham gia thực hiện Chủ trương “Sáu không”, Nghị quyết “xây dựng đô thị 5 thông minh”, bằng các mô hình công trình phần việc cụ thể phù hợp với tình hình Hội. Đặc biệt vận động hội viên, phụ nữ tham gia tích cực cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, chú trọng quan tâm chăm tạo điều kiện giúp hội viên gặp khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên bằng nguồn vốn tại chỗ như: thành lập các tổ tiết kiệm xoay vòng, hụi không lời, nuôi heo đất, giúp vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh….

Ban Chấp hành Hội LHPN phường 6, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Tại đại hội đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đại biểu Hội LHPN phường 6 nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ban Chấp hành Hội LHPN phường 6 gồm 9 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN thành phố Bến Tre gồm 6 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết, đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương được tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026)..

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn

 Ngày 25/3/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chọn làm điểm tổ chức để Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn còn lại rút kinh nghiệm.

 Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ trên địa bàn xã An Nhơn tiếp tục được duy trì và phát triển, nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới. Đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú và hiệu quả; Hội đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Tập trung tuyên truyền học tập 4 chuẩn mực về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Chú trọng vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; xây dựng 9 căn nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; tặng gần 700 phần quà, 125 suất học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo; thành lập 16 tổ tiết kiệm vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, giúp cho trên 350 thành viên có điều kiện phát triển kinh tế với số tiền trên 5 tỷ đồng. Có gần 320 chị khá giúp cho trên 250 chị khó khăn với các mô hình nổi bật như: tiết kiệm nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng,… Hội đang duy trì 03 tổ hợp tác, 03 tổ liên kết sản xuất, 9 tổ tương trợ và 02 tổ nghề nghiệp. Nhiệm kỳ qua có gần 20 phụ nữ làm chủ hộ đã thoát nghèo.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Mơ – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn cần tiếp tục thực hiện tốt 02 phong trào thi đua của Hội “Phụ nữ An Nhơn tích cực vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ” và “Xây dựng người phụ nữ Bến Tre thời đại mới, phát triển toàn diện gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Tập trung thực hiện khâu đột phá “Xây dựng chi, tổ hội vững mạnh”. Tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tham gia các Đề án liên quan đến phụ nữ, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Ban Chấp hành Hội LHPN xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Tại đại hội đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đại biểu Hội LHPN xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 09 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN huyện Thạnh Phú gồm 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết, đồng chí Lê Thị Gọn được tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã An Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026 .    

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú Tây

Chiều ngày 25, sáng ngày 26/3/2021, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc.

Nhiệm kỳ qua, BCH Hội LHPN xã Tân Phú Tây đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Hội cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; Nhiều phong trào, mô hình hay như “Tổ phụ nữ nói không với rác”, phong trào “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”, mô hình “Nhà tôi luôn sạch đẹp”, mô hình “Tiết kiệm góp vốn xoay vòng”, “Tổ phụ nữ từ thiện”, “Bếp cơm nghĩa tình”, xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp… Vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh xây dựng, sửa chữa 11 mái ấm tình thương, tặng 4.650 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trao 60 suất học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng góp phần xây dựng xã nông thôn mới. Phát biểu tại Đại hội Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc - Nguyễn Thị Bé Hồng –đã chia sẻ niềm vui, phấn khởi với cán bộ, hội viên, phụ nữ xã nhà và biểu dương những thành tích phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN xã Tân Phú Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời định hướng hoạt động của Hội LHPN xã trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện tặng giấy khen 01 tập thể, 03 cá nhân; Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen 03 tập thể, 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội LHPN xã Tân Phú Tây tặng giấy biểu dương và quà 02 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ban chấp hành Hội LHPN xã Tân Phú Tây, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Tại Đại hội đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đại biểu Hội LHPN xã Tân Phú Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 10 ủy viên; phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã bầu Ban Thường vụ 03 ủy viên, bà  Phạm Thị Ngọc Tố tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Thanh Hải, Diệu Hiền, Hồng Quốc, Văn Minh, Thúy Hoằng

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 78
  Tổng lượt truy cập: 434873