Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ năm 2024

CHI TIẾT TIN

Góp ý kiến dự thảo Văn kiện trình Đại hội ĐBPNTQ lần thứ XIII
23/02/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 53/HD-ĐCT ngày 21/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ  XIII và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Kế hoạch số 156/KH-BTV ngày 29/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII (Điều lệ Hội).

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia góp ý những vấn đề quan trọng liên quan đến phong trào phụ nữ và công tác Hội để bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 và những năm tiếp theo.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý và tổng hợp ý kiến đảm bảo bám sát nội dung gợi ý thảo luận của từng loại dự thảo văn bản; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và ý kiến tham gia của các tầng lớp phụ nữ. Ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề trong mỗi dự thảo văn kiện. Bản tổng hợp vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận; nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, nhưng không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp. Mỗi cấp Hội lập một báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội cấp mình và ý kiến của các tầng lớp phụ nữ. Báo cáo tổng hợp ý kiến sau khi được đại hội thông qua gửi lên cấp trên trực tiếp chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội.

Nội dung lấy ý kiến gồm 02 nội dung chính:(1) Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. (2) Góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa XII.

Tổng hợp theo hướng dẫn và gợi ý lấy ý kiến; cần tập trung nêu những vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đối với những ý kiến góp ý ngoài nội dung hướng dẫn, nhưng có đề cập trong dự thảo Báo cáo hoặc nội dung được quy định trong Điều lệ thì tổng hợp vào mục "ý kiến khác".

 Các đơn vị căn cứ vào Hướng dẫn số 14/HD-BTV ngày 19/2/2021 và tình hình cụ thể để phân công, bố trí cán bộ làm công tác tổng hợp theo đúng hướng dẫn. Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổng hợp ý kiến từ đại hội cấp cơ sở và đại hội cấp huyện/tương đương, gửi Báo cáo tổng hợp về Hội LHPN tỉnh chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc đại hội cấp huyện/tương đương. Hội Nữ doanh nhân tỉnh, CLB Nữ hưu trí tỉnh, Ban nữ công Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lấy ý kiến hội viên, nữ cán bộ công chức, lao động theo hình thức phù hợp; đồng thời tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Hội LHPN tỉnh. Thời gian lấy ý kiến từ tháng 3 – 9/2021.

Giao Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp phối hợp Ban Xây dựng tổ chức Hội - Hội LHPN tỉnh tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội cấp tỉnh gửi về Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam theo yêu cầu và đúng thời gian quy định./.

Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp

 

Tải hướng dẫn tổng hợp tại đây

Tải văn kiện tại đây

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 78
  Tổng lượt truy cập: 434873