Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ năm 2024

CHI TIẾT TIN

Hội Liên hiệp phụ nữ dẫn đầu về quy mô và chất lượng tín dụng ủy thác
20/05/2024

Phát huy kết quả hoạt động ủy thác trong thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện tốt nội dung liên tịch, ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội gắn với nhiệm vụ công tác Hội; tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về dư nợ ủy thác và chất lượng hoạt động ủy thác.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai hoạt động ủy thác và kịp thời cập nhật chủ trương để chỉ đạo triển khai cụ thể hóa kịp thời.

Trong quý I năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực chỉ đạo Hội các cấp phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh dẫn nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là hội viên phụ nữ góp phần thực hiện tốt chương trình công tác Hội năm 2024.

Doanh số cho vay ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 153,83 tỷ đồng, tăng 44,55 tỷ đồng so cùng kỳ, với 5.112 khách hàng vay. Dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 1.709,59 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,89% tổng dư nợ ủy thác, tăng 40,92 tỷ đồng so đầu năm, với 48.080 khách hàng còn dư nợ.

Họp giao ban quý I năm 2024 giữa Chi nhánh NHCSXH với các Hội đoàn thể tỉnh

Hội phụ nữ các cấp tham gia quản lý 1.157 tổ Tiết kiệm và vay vốn với 48.080 tổ viên, giảm 02 tổ so đầu năm. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn: Có 1.050 Tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 90,75% tổng số tổ; có 84 Tổ xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 7,26%; có 22 Tổ xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 1,9%; và 01 Tổ yếu, chiếm tỷ lệ 0,09%.

Trong quý, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của Hội cấp dưới. Kết quả, Hội đã kiểm tra 01 lượt huyện, 2 lượt xã, 02 lượt Tổ TK&VV.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm là tăng cường huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các sở, ngành có liên quan báo cáo tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; tuyên truyền, vận động các đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia cuộc thi tìm hiểu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; phối hợp tham gia hội thao, hội diễn do NHCSXH tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; tham gia viết tham luận và trình bày tại Hội nghị tổng kết. Tiếp tục phối hợp NHCSXH triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm vì người nghèo, các dịch vụ ngân  hàng và dẫn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động ủy thác.

Tin, ảnh: Mạnh Hoài 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 23
  Tổng lượt truy cập: 434818