Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

CHI TIẾT TIN

Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
06/11/2020

Chiều ngày 2-11-2020, Hội thảo trực tuyến toàn quốc “Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ” Những nội dung liên quan trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII”. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa chủ trì, cán bộ Hội LHPN 3 cấp, các đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên và hội viên, phụ nữ tiêu biểu các điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

Tại Hội thảo, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 2 chủ đề: Phát huy Vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; Tiếng nói (tâm tư, nguyện vọng) của các tầng lớp phụ nữ đối với Đảng, tập trung làm rõ vai trò của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong hệ thống chính trị trong tình hình mới; thực trạng, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của tổ chức Hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, những vấn đề quan trọng liên quan tới thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt là chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của phụ nữ.

Đại biểu điểm cầu tỉnh Bến Tre

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Hà Thị Nga cho rằng việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân là phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng, phát triển đất nước. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, thể hiện sức mạnh “ý Đảng lòng Dân”. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh các hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo Văn kiện chất lượng, hiệu quả, thể hiện vai trò trung tâm của tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến về các vấn đề của phụ nữ và bình đẳng giới, bám sát nội dung trong dự thảo Văn kiện. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp Hội và hội viên, phụ nữ trong cả nước tiếp tục nghiên cứu, góp ý để Hội LHPN Việt Nam tổng hợp gửi đến ban soạn thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đầy đủ, trung thực nhất tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ đối với Đảng

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Hà Thị Nga phát biểu kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng những ý kiến đóng góp của đại biểu đều có sự chuẩn bị chu đáo, phân tích sâu sắc các vấn đề từ nhiều góc độ, đồng thời kiến nghị những vấn đề được đề cập trong văn kiện Đại hội Đảng XIII, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội trong việc tham gia đóng góp vào các văn bản quan trọng có tính định hướng cho chiến lược phát triển của đất nước, nhất là những định hướng có liên quan đến phụ nữ, tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của Phụ nữ và đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian có những đề xuất chuẩn bị tốt cho việc tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII, đồng thời chuẩn bị một bước việc xây dựng chương trình hành động của tổ chức Hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mang tính thực tiễn, khả thi, thực hiện tốt sứ mệnh của tổ chức Hội trong xây dựng đất nước, góp phần thúc bình đẳng giới ở tất cả các địa phương, đơn vị.

Từ ngày 20/10/2020 đến nay các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tập trung tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngọc Y

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 120454