Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ năm 2024

CHI TIẾT TIN

Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú
09/11/2023

Theo thông tin từ Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đến ngày 30/9/2023, toàn Chi nhánh 501 khách hàng sau khi vay vốn đi khỏi nơi cư trú nhưng chưa trả hết nợ vay, tổng số tiền chưa thu hồi 11.348,11 triệu đồng; trong đó: gốc là 8.527,30 triệu đồng, lãi là 2.820,81 triệu đồng.

Để hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn 5788/UBND-KGVX ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đi khỏi nơi cư trú theo Hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023.

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch, họp giao ban theo lịch giao dịch cố định tại điểm giao dịch tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ rà soát, xác định thông tin của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú để xử lý, thu hồi nợ theo quy định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi nhánh, bảo toàn vốn và tài sản nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện/thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tại địa phương trong quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, quản lý khách hàng vay vốn, thường xuyên rà soát, xử lý nợ khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các tỉnh, địa phương khác rà soát, xử lý khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú từ nơi khác đến.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố họp thường kỳ, triển khai rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, hiện nay qua rà soát bước đầu có có 403 khách hàng không có thông tin địa chỉ cụ thể với số tiền 8.818,3 triệu đồng, trong đó gốc 6.639,7 triệu đồng, lãi 2.178,6 triệu đồng và 61 khách hàng có thông tin địa chỉ không cụ thể số tiền 1.369,6 triệu đồng, trong đó gốc 965 triệu đồng, lãi 404,6 triệu đồng. Đối với 02 nhóm khách hàng này, Chi nhánh NHCSXH khai báo trên hệ thống thông tin báo cáo của NHCSXH. Định kỳ ngày 30/6 và 31/12 hằng năm, Tổng Giám đốc NHCSXH tổng hợp Danh sách khách hàng đi khỏi nơi cư trú đề nghị hỗ trợ rà soát thông tin trên toàn quốc gửi các cơ quan liên quan hỗ trợ cung cấp thông tin làm cơ sở để NHCSXH thực hiện rà soát và xử lý nợ.

Ngoài ra, Chi nhánh cũng đã gửi văn bản đề nghị các Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố hỗ trợ rà soát, xử lý nợ của 37 khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú nhưng có thông tin địa chỉ cụ thể, số tiền 1.160,2 triệu đồng, trong đó gốc 922,6 triệu đồng, lãi 237,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chi nhánh đã nhận được đề nghị của các chi nhánh tỉnh, thành phố về hỗ trợ xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú của 02 khách hàng, tổng số tiền 94,2 triệu đồng, trong đó gốc là 75 triệu đồng, lãi là 19,2 triệu đồng. Chi nhánh đang triển khai hỗ trợ rà soát theo các bước trong quy trình.

 Mạnh Hoài

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 32
  Tổng lượt truy cập: 434827