Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ năm 2024

CHI TIẾT TIN

Phụ nữ thành phố Bến Tre với nhiều hành động thực hiện chủ đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
28/05/2024

 

Sau khi tiếp nhận kế hoạch của Thành uỷ Bến Tre, Ban Dân vận Thành uỷ Bến Tre về chuyên đề năm 2024, đó là “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, đồng thời đã chỉ đạo 100% cơ sở Hội xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thường xuyên nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng dư luận của các tầng lớp phụ nữ cũng như kết quả nhận thức liên quan các nội dung chuyên đề học tập.

Qua triển khai, tại Chi bộ Hội Phụ nữ thành phố đã cử 100% đảng viên tham dự đầy đủ các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…do Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, sau học tập 100% đảng viên xây dựng bản cam kết cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và chống những biểu hiện suy thoái “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và được chi bộ nâng chất là thành kế hoạch, nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024 của chi bộ, qua đó từng đảng viên trao đổi, thống nhất từng mô hình, công trình, phần việc thực hiện gắn chức trách, nhiệm vụ chuyên môn từng cá nhân.

Bên cạnh đó, chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của đảng viên trong việc thực hiện chuyên đề năm 2024 (lồng ghép kiểm tra đảng viên chấp hành) chỉ tiêu 15%/tổng số đảng viên và xây dựng hoạt động, đồng thời đã đăng ký với Thành ủy Bến Tre 04 mô hình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gồm: (1) Mô hình vận động người dân cài đặt Chữ ký số để góp phần xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố Bến Tre (1.800 chữ ký số năm 2024); (2)Vận động cán bộ hội tự trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy góp phần thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy theo Chỉ thị số 01 ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới đên đối tượng là chi hội trưởng và chi hội phó; (3)Vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; (4) Xây dựng 04 mô hình “Ứng dụng công nghệ trong thông tin trong sinh hoạt hội” để từng bước đưa công tác Hội thích ứng với công tác chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì các mô hình làm theo gương Bác trong toàn hệ thống Hội để thực hiện phong trào thi đua“Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”do UBND tỉnh, thành phố phát động mô hình“Mỗi chi hội có 01 địa chỉ vì Phụ nữ nghèo” đây là mô hình Dân vận khéo đạt cấp thành phố năm 2021; đến nay Hội nhận giúp đỡ định kỳ 91 địa chỉ. Mô hình Dân vận khéo đạt cấp thành phố năm 2022 về thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ em mồ côi do dịch Covid – 9, mồ côi khó khăn đến nay 43 trẻ; đăng ký mô hình “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” chỉ tiêu 1 tỷ đồng/14 xã, phường năm 2024, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, tặng học bổng Nguyễn Thị Định, tặng nhu yếu phẩm cho phụ nữ, trẻ em nghèo, tặng bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn; giúp dân yếu thế, tặng suất ăn sáng cho bệnh nhân Trung tâm bảo trợ tâm thần, Bệnh viện tâm thần tỉnh Bến Tre.

Riêng cá nhân từng đảng viên trong Chi bộ Hội phụ nữ thành phố duy trì mô hình tiết kiệm để thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, tân binh khó khăn lên đường nhập ngũ, đỡ đầu trẻ em mồ côi do covid-19, vận động giúp phụ nữ, trẻ em nghèo khó khăn, bệnh tật, giúp bữa ăn sáng cho bệnh nhân tâm thần, vận động tặng Bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn, giúp học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, tham gia vận động tặng học bổng cho học sinh nghèo tại chương trình Vươn tới ước mơ do Đài tỉnh tổ chức, riêng năm 2024 trên 62 triệu đồng cho 04 học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Song song đó, tại cơ sở Hội, với sự cải tiến trong công tác tuyên truyền, Hội đã tuyên truyền đến 100% chi, tổ, 14 nhóm zalo cán bộ hội, tuyên truyền tại các hoạt động Hội,... về các nội dung trên được 167 cuộc, đạt kế hoạch đề ra, kết quả có 44 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ được quán triệt và tiếp cận (hội viên đạt trên 90%; phụ nữ đạt trên 80,07%). Về hình thức tuyên truyền, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường đã phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi, tổ hội cơ sở; thông quan các trang mạng xã hội của Hội zalo, facebook, các tổ hội đặc thù,... đến cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt trong tháng 3 năm 2024, Hội LHPN thành phố dự, chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã lồng ghép tuyên truyền đến 100% cơ sở Hội.

Đặc biệt sau học tập có 100% cơ sở đã phát động 108/133 Ủy viên Ban Chấp hành ký cam kết thực hiện, đạt 81,2%, góp phần thực hiện chủ đề công tác Hội năm 2024, là một trong những khâu đột phá của Hội năm 2024 đó là "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đăng ký các mô hình làm theo gương Bác năm 2024, đó là: Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ phụ nữ pháp luật và chuyển đổi số” trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đảng viên lớn tuổi sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; tham gia cùng Hội liên hiệp phụ nữ thành phố thực hiện các mô hình Dân vận khéo đã đăng ký năm 2024 và duy trì các mô hình đã đạt; cài đặt chữ ký số; vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh thay cho điện thoại 2G, vận động quét mã QR không dùng tiền mặt cho tiểu thương; vận động hộ gia đình chính sách tham gia chuyển khoản thay cho nhận tiền mặt.

Nhìn chung, qua công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội, cho thấy cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố đồng thuận với những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% Hội liên hiệp phụ nữ xã, phường đăng ký thực hiện 26 mô hình Dân vận khéo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp (04 mô hình cấp tỉnh; 22 mô hình cấp thành phố và tiếp tục duy trì các mô hình làm theo gương Bác để thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kết quả, qua sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 về thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ 02 cấp (thành phố và xã, phường, đã khen thưởng, biểu dương 38 tập thể và 75 cá nhân trên các lĩnh vực và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hội. Trong thời gian tới Hội tiếp tục triển khai các nội dung chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm, mô hình cụ thể đặc biệt phát triển phong trào Khởi nghiệp trong phụ nữ, trưng bày, quảng bá sản phẩm Khởi nghiệp của phụ nữ ./.

Một số hình ảnh hoạt động

Hội LHPN TP Bến Tre

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 75
  Tổng lượt truy cập: 434870