Truy cập nội dung luôn

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

CHI TIẾT TIN

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới
18/10/2023

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những chủ trương được cấp ủy, chính quyền các cấp tại Bến Tre quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre ngày càng được nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò, năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Từ năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre đã ban hành Đề án số 01 về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ (CBN), cán bộ trẻ (CBT) giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Qua 9 năm thực hiện, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ cùng nhiều giải pháp linh động, sát thực tế tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ các cấp đã tăng theo từng năm. Nếu như nhiệm kỳ 2005 - 2010, tỷ lệ cán bộ nữ cấp cơ sở chỉ đạt 15,26%, cấp huyện/thành phố đạt 13,35%, cấp tỉnh đạt 14,28% thì đến nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp cơ sở đã đạt 30,05%, cấp huyện/thành phố đạt 18,71%, cấp tỉnh: đạt 20,4%.

Ở đoàn Đại biểu quốc hội, nhiệm kỳ 2006 - 2011 tỷ lệ cán bộ nữ chỉ đạt 33,3% thì đến nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tăng 42,86%. Với đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026: đại biểu HĐND tỉnh: có 14/54 đại biểu nữ đạt 25,93 %, (không tăng tỷ lệ do giảm số lượng đại biểu nữ); cấp huyện đạt 31,66%, tăng 3%; cấp xã đạt 28,29%.

​Cán bộ Hội ở các cấp đều được đưa vào diện quy hoạch và đào tạo chuyên môn, chính trị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay 9/9 chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện/thành phố có trình độ Đại học (có 1 chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có trình độ trên đại học); cấp cơ sở có: 150/164 chủ tịch có trình độ cấp 3, 14/164 đ/c có trình độ cấp 2, so với hiện nay toàn tỉnh có 143/157 chủ tịch Hội cơ sở có trình độ ĐH, 02/157 trình độ cao cấp, 152/157 trình độ chính trị trung cấp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ

Có được kết quả nêu trên là do các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển; nhận xét, đánh giá; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ.

Xác định công tác nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng quyết định về công tác cán bộ, hằng năm, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đều tổ chức rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm xem xét giới thiệu cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, bản lĩnh bổ sung vào quy hoạch và trong việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Vì vậy mà nhiều đơn vị bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Lao động TB&XH, Huyện ủy Giồng Trôm, Huyện ủy Bình Đại, Huyện uỷ Mỏ Cày Bắc,...). Nhiều cán bộ nữ, cán bộ trẻ khi được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, các cấp ủy thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ trẻ từ tỉnh về huyện, từ huyện về xã giữ các chức danh chủ chốt để rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn, đây là giải pháp quan trọng để tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Phần lớn cán bộ nữ, cán bộ trẻ khi luân chuyển có bước trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau luân chuyển bố trí giữ các chức vụ theo quy hoạch.

Đó là chưa kể, định kỳ hằng năm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đạt và vượt chuẩn của từng chức danh, cán bộ nữ được cử đi học cao cấp lý luận chính trị, đào tạo sau đại học chiếm tỷ lệ khá cao (27,91%; 24,23%). Chế độ, chính sách, trong đó cán bộ luân chuyển là nữ được trợ cấp một lần tăng thêm 1.000.000 đồng (một triệu đồng) so với nam. Đối với các đồng chí là cán bộ nữ khi đào tạo cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện Chính trị thì được hưởng phụ cấp hằng tháng cao hơn 30% so với nam. Công tác tuyển dụng công chức được thực hiện kịp thời để bổ sung nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải thưởng Phụ nữ Đồng Khởi mới lần III

Khắc phục những tồn tại, bất cập

Dù đạt được được những thành công nhất định, công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ được thực hiện đồng bộ, tuy nhiên cũng còn một số trường hợp khi có nhu cầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý sự tín nhiệm không cao. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị và địa phương có tăng lên nhưng chưa nhiều, nhất là tỷ lệ cán bộ trẻ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn một số hạn chế, trình độ của cán bộ nữ, cán bộ trẻ lãnh đạo, quản lý có tăng lên nhưng không đồng đều giữa các ngành, địa phương. Một số vị trí việc làm không muốn tuyển cán bộ nữ, do không có người thay thế khi nghỉ hộ sản, chăm sóc con,...

Nguyên nhân dẫn đến những bất cập nêu trên là do còn một số ít cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức về chủ trương chưa sâu; một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc phát hiện, chọn nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng phát triển bổ sung vào quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn; còn tư tưởng cầu toàn, có biểu hiện so sánh năng lực, trình độ giữa nam và nữ, chưa thật sự mạnh dạn xem xét, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong nhận xét, đánh giá cán bộ có trường hợp kết luận chưa đúng thực chất, do đó chưa mạnh dạn thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế về năng lực (khi thực hiện bổ nhiệm lại) để xem xét, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ thay thế. Bản thân của một bộ phận cán bộ nữ an phận thiếu tinh thần cầu tiến, chỉ muốn làm công việc chuyên môn hơn làm lãnh đạo quản lý, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp. Cán bộ trẻ cấp cơ sở có xu hướng nghỉ việc ngày càng tăng.

Đ/c Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Trúc Sơn - PCT thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho cán bộ lãnh đạo Hội nghỉ hưu qua các thời kỳ

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, thiết nghĩ các ngành, các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2282/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”; Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy “về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XI về xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; chủ động tuyển chọn, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt chuẩn cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định; Thực hiện việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đã được đào tạo, tuy trước mắt còn có mặt hạn chế nhưng có triển vọng, xem xét thực hiện luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ tỉnh, huyện về xã giữ các chức danh chủ chốt, trưởng, phó các ngành huyện và xã, phường, thị trấn để rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn.

Minh Ngọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO - DOANH NGHIỆP

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 326591