Truy cập nội dung luôn

 

Phụ nữ Bến Tre tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá để an toàn cho phụ nữ và trẻ em

    «
    »

    Hỗ trợ tín dụng phụ nữ Hỗ trợ tín dụng phụ nữ

    Phụ nữ cần biết Phụ nữ cần biết

    Gương phụ nữ Gương phụ nữ

    Quan tâm Quan tâm

    Chắp cánh khởi nghiệp Chắp cánh khởi nghiệp

    Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

    Giới và phát triển Giới và phát triển

    Văn bản mới Văn bản mới

     SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
     V/v: Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     Văn kiện đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ IX