Truy cập nội dung luôn

 

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; 50 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu "Anh dũng Đồng Khởi - thắng Mỹ, diệt Nguỵ"; đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Videos Videos

Tất cả videos

Gương phụ nữ Gương phụ nữ

GƯƠNG PHỤ NỮ ĐẢM ĐANG VƯỢT KHÓ
Phát triển kinh tế gia đình từ nghề chế biến cá khô đã và đang là hướng đi đúng đắn và mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với hội viên- phụ nữ xã Tân Thủy. Thông qua mô hình này, nhiều hội viên- phụ nữ đã tự mình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chị Trịnh Thị Đông – hội viên ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy là một trong những tấm gương như thế.

TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ THOÁT NGHÈO

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện các đề án liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2010-2015

Phụ nữ An Nhơn chung tay xây dựng nông thôn mới

Vận dụng Cuộc vận động “ Gia đình 5 không, 3 sạch” trong xây dựng đời sống văn hóa

Văn bản mới Văn bản mới

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 V/v: Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Văn kiện đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ IX
 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN