Skip to Content

 

Phụ nữ Bến Tre tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá để an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Gương phụ nữ Gương phụ nữ

Phụ nữ trên các lĩnh vực Phụ nữ trên các lĩnh vực

Hội thi Hội thi

Hoạt động Hội Hoạt động Hội

Hỗ trợ tín dụng phụ nữ Hỗ trợ tín dụng phụ nữ

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Go to All
Noi_dung_rong(22-04)
Noi_dung_rong(22-03)
Noi_dung_rong(07-03)
Noi_dung_rong(20-08)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 Văn kiện đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ IX
 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 81623

Liên kết Liên kết